Uzm. Dr. Tuğba GÜMÜŞ

1985 yılında Adana’da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimini Adana’da tamamladıktan sonra üniversite öğrenimim için 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne başladım. 2010 yılında Cerrahpaşa Tıp fakültesinden mezun oldum. Eylül 2010- mart 2011 tarihleri arasında İstanbul Sultangazi Esentepe Aile sağlığı merkezi’nde Aile Hekimi olarak görev yaptıktan sonra, psikiyatri uzmanlık eğitimime Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde başladım. Uzmanlık tezimi suç işlemiş ve suç işlememiş hezeyanlı bozukluk hastaları üzerine yaptım. Türkiye’nin psikiyatri alanında en köklü ve klinik tecrübe olarak zengin birikime sahip hastanesinde eğitim almış olmanın bana kattıkları ile 2017 yılında Psikiyatri Uzmanı unvanı aldım.

2017-2021 yılları arasında İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Uzman Doktor olarak görev yaptım. Halen İstanbul Bakırköy’de kendi muayenehanemde serbest hekim olarak çalışmaktayım. Klinik pratiğimde destekleyici ve psikodinamik/psikanalitik psikoterapi uygulamaları, EMDR uygulaması ile birlikte, ihtiyaç halinde ilaç tedavisi uygulamaktayım.

2017-2021 yılları arasında İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Uzman Doktor olarak görev yaptım. Halen İstanbul Bakırköy’de kendi muayenehanemde serbest hekim olarak çalışmaktayım. Klinik pratiğimde destekleyici ve psikodinamik/psikanalitik psikoterapi uygulamaları, EMDR uygulaması ile birlikte, ihtiyaç halinde ilaç tedavisi uygulamaktayım.

İlgi alanlarım

 • Depresyon
 • Anksiyete bozukluğu (panik bozukluk, yaygın anksiyete bozukluğu, sosyal fobi, özgül fobi, agorafobi)
 • Bipolar bozukluk
 • Şizofreni
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Travma
 • Yas

Eğitimler

 • Türkiye Psikiyatri Derneği “Destekleyici Psikoterapi Eğitimi ve Süpervizyonu”
 • İstanbul Psikanaliz Derneği “Psikanalize giriş seminerleri”
 • Prof. Dr. Doğan Şahin, İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri A.B.D. “Psikodinamik Psikoterapiler ve Kişilik Bozuklukları Eğitimi”
 • Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları EAH II. Basamak psikoterapi birimi “Bireysel Psikoterapiler ve Cinsel Terapiler Eğitim ve Süpervizyonu”
 • CETAD Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği “Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Eğitimi 1. Ve 2. Modül”
 • CETAD Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği “Cinsel Travmalar ve Travmada EMDR Eğitimi”
 • Doç. Dr. Hakan Türkçapar “Bilişsel Davranışçı Terapi Kuramsal Eğitimi”

Üyelikler